nase vinohradyVinohrady Vinárstva Berta sa nachádzajú v obci Strekov, na juhozápadne ležiacich svahoch. Podložie tvoria horniny neogénu, prekryté kvartérnymi pokryvmi. Kvartér tvorí pleistocénna spraš a sprašové hliny ktoré sú výborným pôdotvorným substrátom. Pôda je vo väčšine prípadov hlinito piesočnatá. Priemerná ročná teplota atakuje a v posledných ročníkoch aj presahuje 11°C, priemerné ročné zrážky sa pohybujú na úrovni 500 mm za rok. Týmto je osud hrozna spečatený, vyššia cukornatosť, v porovnaní so severnejšími rajónmi, pomerne nižší obsah kyselín, a to hlavne kyseliny jablčnej vytvára ideálny pomer medzi cukornatosťou, titrovatelnými kyselinami a aromatickou vyzretosťou, a týmto pádom je možné vyrábať harmonické biele, plné a štrukturované červené vína. 

Odrodovú skladbu tvoria hlavne Muškát moravský, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Sauvignon a modré muštové odrody ako Dunaj, Svätovavrinecké, Alibernet.  Časť z nich  nakupujeme od dodávateľov a našich priateľov, kde  sú samozrejme zohľadňované aj naše vysoké požiadavky na kvalitu hrozna. Všetky odborné práce vykonávané vo vinohrade, či už ide o rez, zastrkovanie a podlom, vylamovanie zálistkov, snímanie, prebierka strapcov, prípadné odlisťovanie, sú vykonávané cielene a vedome, podľa najnovších poznatkov z fyziológie rastlín a celkovej potreby toho daného viničového kra. Takto dokážeme každým rokom vyprodukovať hrozno tej najvyššej kvality, pretože kvalitné víno sa rodí v starostlivo a odborne obhospodarovaných vinohradoch.