0
 

Vinohrady Strekov

Strekov je typickou vinohradníckou oblasťou už od nepamäti. Najpopulárnejšou odrodou tu však stále ostáva Rizling, na ktorého kvalitu sa dá vždy spoľahnúť.

Strekovské vinohrady vďačia svojej mimoriadnej obľúbenosti neďalekému Parížskemu močiaru, ktorý je najväčším trstinovým močiarom na Slovensku. Táto národná prírodná rezervácia je svetovým unikátom, ktorý svojou špecifickou mikroklímou zabezpečuje dozrievanie hrozna do špičkovej kvality s nezameniteľne šťavnatou arómou, ktorej pomáhajú výrazné teplotné rozdiely medzi dňom a nocou. Chladnejší vzduch steká z viníc smerom dole z kopcov k Parížskemu močiaru, čo pôdy udržuje dostatočne teplé. Pre túto oblasť sú typické černozeme vznikajúce zo spraší. Pôda disponuje kvalitným humusovým horizontom a vysokým pH, ktoré obohacuje vína o kyseliny a zabezpečuje tak typickú šťavnatosť.


Terroir

  • Pôdny druh: hlinitý/ílovito-hlinitý

  • Pôdotvorný substrát: spraš

  • Priemerná ročná teplota: 12 °C

  • Priemerné ročné zrážky: 350 mm

  • Najnižšie zimné teploty: -15 °C

  • Najvyššie letné teploty: +38 °C

  • Špecifická mikroklíma: Parížske močiare

  • Nadmorská výška: 170 – 220 m.n.m

  • Topografia: Mimoriadne členitá, so sklonom až 15 %

1

Muškát moravský

Rok výsadby: 2005 a 2007
Počet krov: 300/300
Spon: 2,1x0,8 m
Podpník: Kober 5BB

Vrchná časť klonu vyselektovaná zo Strekovských vinohradov disponuje vyšším obsahom kyselín a citrusovým spektrom aromatických prekurzorov.
Spodnú časť klonu tvorí výsadbový materiál zo Šenkvíc. Disponuje nižším obsahom kyselín, vyššou schopnosťou akumulovať cukry a muškátovým spektrom aromatických prekurzorov.

2

Muškát moravský

Rok výsadby: 2013
Počet krov: 600
Spon: 2,2x0,8 m
Podpník: Kober 5BB

Slovinský klon poskytujúci vyššiu úrodu, pri zachovaní mimoriadnej kvality disponuje nadpriemerným množstvom aromatických a chuťových prekurzorov. Chuť hrozna je výrazná, muškátovo-citrusová.

3

Rizling vlašský

Rok výsadby: 2012
Počet krov: 3 300
Spon: 2,2x1,0 m
Podpník: Kober 5BB

Špičková príprava pôdy, správne zvolený klon a podpník, laserom navádzaný vysádzací stroj – to je princíp kvality Rizlingu vlašského. Ako prvý pri tomto vinohrade používame modernú opornú konštrukciu so špeciálnymi sponami Gripple. Hrozno je chuťovo mimoriadne komplexné, s pikantnými kyselinami a obrovským množstvom aromatických a chuťových prekurzorov.

4

Dunaj

Rok výsadby: 2016
Počet krov: 1 230
Spon: 2,2x0,8 m
Podpník: SO4

Dunaj je najtypickejšia slovenská modrá muštová odroda a zároveň prvá odroda na výrobu červeného vína vysadená v našich vlastných viniciach. Jednotlivé klony boli vyberané špeciálne do strekovských mikroklimatických podmienok, ktoré poskytujú vyššie denné a najmä nočné teploty. Černozeme sú v tejto oblasti mimoriadne výživné.

5

Rizling rýnsky, Sauvignon, Milia, Devín

Rok výsadby: 2007
Počet krov Rizling rýnsky: 180
Počet krov Sauvignon: 180
Počet krov Milia: 70
Počet krov Devín: 90
Spon: 1,8x0,8 m
Podpník: Kober 5BB

Odrody disponujú veľkým množstvom chuťových a aromatických látok. Malá pokusná vinica bola vysadená v roku 2007 za účelom testovania rôznych odrôd viniča a jeho schopnosti uchytiť sa v jednotlivých strekovských polohách.

 

Mapa vinohradov

pozri blog
Zlatý Paríž

23. 2. 2022

Zlatý Paríž

2023

30. 12. 2023

Je ročník 2023 katastrofa?

Túto otázku si kladie veľa našich známych a klientov. V Júni by sme povedali že toto tvrdenie je pravdivé. Ako to však dopadlo, tak to sa dočítate v tomto blogu.


Zistite viac

2022

23. 2. 2022

Zlatý Paríž

Získať zlato v Paríži je skutočne náročné. Toto sa pošťastí a podarí len vinárom a vínam ktoré sú nielen bezchybné vo svojom prejave ale zároven musia degustátora nadchnúť svojou jedinečnosťou.


Zistite viac

Nové vína, sezónne ponuky, exkluzívne eventy...

Pridajte sa