0
 

Vinohrady Strekov

Strekov je typickou vinohradníckou oblasťou už od nepamäti. Najpopulárnejšou odrodou tu však stále ostáva Rizling, na ktorého kvalitu sa dá vždy spoľahnúť.

Strekovské vinohrady vďačia svojej mimoriadnej obľúbenosti neďalekému Parížskemu močiaru, ktorý je najväčším trstinovým močiarom na Slovensku. Táto národná prírodná rezervácia je svetovým unikátom, ktorý svojou špecifickou mikroklímou zabezpečuje dozrievanie hrozna do špičkovej kvality s nezameniteľne šťavnatou arómou, ktorej pomáhajú výrazné teplotné rozdiely medzi dňom a nocou. Chladnejší vzduch steká z viníc smerom dole z kopcov k Parížskemu močiaru, čo pôdy udržuje dostatočne teplé. Pre túto oblasť sú typické černozeme vznikajúce zo spraší. Pôda disponuje kvalitným humusovým horizontom a vysokým pH, ktoré obohacuje vína o kyseliny a zabezpečuje tak typickú šťavnatosť.


Terroir

  • Pôdny druh: hlinitý/ílovito-hlinitý

  • Pôdotvorný substrát: spraš

  • Priemerná ročná teplota: 12 °C

  • Priemerné ročné zrážky: 350 mm

  • Najnižšie zimné teploty: -15 °C

  • Najvyššie letné teploty: +38 °C

  • Špecifická mikroklíma: Parížske močiare

  • Nadmorská výška: 170 – 220 m.n.m

  • Topografia: Mimoriadne členitá, so sklonom až 15 %

1

Muškát moravský

Rok výsadby: 2005 a 2007
Počet krov: 300/300
Spon: 2,1x0,8 m
Podpník: Kober 5BB

Vrchná časť klonu vyselektovaná zo Strekovských vinohradov disponuje vyšším obsahom kyselín a citrusovým spektrom aromatických prekurzorov.
Spodnú časť klonu tvorí výsadbový materiál zo Šenkvíc. Disponuje nižším obsahom kyselín, vyššou schopnosťou akumulovať cukry a muškátovým spektrom aromatických prekurzorov.

2

Muškát moravský

Rok výsadby: 2013
Počet krov: 600
Spon: 2,2x0,8 m
Podpník: Kober 5BB

Slovinský klon poskytujúci vyššiu úrodu, pri zachovaní mimoriadnej kvality disponuje nadpriemerným množstvom aromatických a chuťových prekurzorov. Chuť hrozna je výrazná, muškátovo-citrusová.

3

Rizling vlašský

Rok výsadby: 2012
Počet krov: 3 300
Spon: 2,2x1,0 m
Podpník: Kober 5BB

Špičková príprava pôdy, správne zvolený klon a podpník, laserom navádzaný vysádzací stroj – to je princíp kvality Rizlingu vlašského. Ako prvý pri tomto vinohrade používame modernú opornú konštrukciu so špeciálnymi sponami Gripple. Hrozno je chuťovo mimoriadne komplexné, s pikantnými kyselinami a obrovským množstvom aromatických a chuťových prekurzorov.

4

Dunaj

Rok výsadby: 2016
Počet krov: 1 230
Spon: 2,2x0,8 m
Podpník: SO4

Dunaj je najtypickejšia slovenská modrá muštová odroda a zároveň prvá odroda na výrobu červeného vína vysadená v našich vlastných viniciach. Jednotlivé klony boli vyberané špeciálne do strekovských mikroklimatických podmienok, ktoré poskytujú vyššie denné a najmä nočné teploty. Černozeme sú v tejto oblasti mimoriadne výživné.

5

Rizling rýnsky, Sauvignon, Milia, Devín

Rok výsadby: 2007
Počet krov Rizling rýnsky: 180
Počet krov Sauvignon: 180
Počet krov Milia: 70
Počet krov Devín: 90
Spon: 1,8x0,8 m
Podpník: Kober 5BB

Odrody disponujú veľkým množstvom chuťových a aromatických látok. Malá pokusná vinica bola vysadená v roku 2007 za účelom testovania rôznych odrôd viniča a jeho schopnosti uchytiť sa v jednotlivých strekovských polohách.

 

Mapa vinohradov

pozri blog

2020

23. 1. 2020

New York, New York !!!

Tohtoročná Great American sa konala v relatívne neskoršom termíne. Až v Máji. Do USA som letel cez Amsterdam, Detroit až do samotného Rochestru nedaleko Niagarských vodopádov.


Zistite viac

2018

20. 12. 2018

Elizabeth Gabay MW na Slovensku

Nie je veľkou zvyklosťou, že Slovesnko, ako vinohradnícko-vinársku destináciu vnímajú svetové osobnosti ako krajinu ktorú treba navštíviť kvôli vínam ktorým sa tu skutočne darí. Elizabeth Gabay Master of Wine bola jednou z prvých ktorá tak urobila. Prečítajte si zopár postrehov, ako sme na ňu ako vinári a vinohradnici zapôsobili.


Zistite viac

Nové vína, sezónne ponuky, exkluzívne eventy...

Pridajte sa